Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja w Radomiu
Strona Główna Nauczyciele Download Linki 1% podatku dla szkołyCzerwiec 18 2018 01:43:44
KONTAKT
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mikołaja Reja
ul. Krucza 2/10
w Radomiu
tel.(048)331 03 57;
fax:(048)331 09 26
e-mail: e-mail: sekretariat@psp22.radom.pl
REKRUTACJA 2018/2019
Ważne informacje
Informator
Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych
Kalendarz roku szkolnego
Ubezpieczenie uczniów
Wykaz podręczników
Zajęcia pozalekcyjne
Ogłoszenia
Dokumenty szkoły
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Regulamin RP
Roczny Plan Rozwoju Szkoły
Plan Nadzoru Pedagogicznego
Statut szkoły
Dokumenty Biblioteki
Nauczanie na wesoło
Szkolny Dzień Projektów 2017r.
Szkolny Dzień Projektów 2016r.
Szkolny Dzień Projektów 2015r.
Szkolny Dzień Projektów 2014r.
Szkolny Dzień Projektów 2013r.
Szkolny Dzień Projektów 2012r.
Projekty edukacyjne
Tematyka projektów edukacyjnych
RADA RODZICÓW
Regulamin
Skład osobowy
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Aktualności
Skład osobowy
Nawigacja
Strona Główna
O szkole
Nasz patron
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
Nauczyciele
Pedagog szkolny
Psycholog szkolny
Doradca zawodowy
Samorząd Uczniowski
Download
Kontakt
Linki
Kategorie Newsów
Szukaj
Opiekunowie
Terminarz
Wyniki Konkursu
Ważne informacje dotyczące rekrutacji 2018/2019
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 689
Najnowszy Użytkownik: oouiceooij
Projekty edukacyjne 2013/2014
Tematyka projektów edukacyjnych przewidzianych do realizacji w roku szkolnym 2013/2014 opracowane na podstawie propozycji zgłoszonych przez opiekunów projektów
LpTemat projektuCelEtapy realizacjiSposób prezentacji projektu Opiekunowie projektu
1Abc wiedzy o epokach literackich. Mapy mentalneUmiejętność wyszukiwania informacji w różnych źródłach. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin kultury rozumienie potrzeby tworzenia map mentalnych. Doskonalenie pracy zespołowej. a) przygotowanie materiału historycznoliterackiego;
b) segregacja i wybór treści;
c) szczegółowe omówienie formy mapy mentalnej
d)ustalenie sposobu wykonania mapy mentalnej, jej kolorystyki, zaprojektowanie wewnętrznych sposobów organizacji informacji( od sekwencji do przestrzeni);
e) podział zadań między uczestników projektu;
f) wykonanie mapy.
plakat lub prezentacja multimedialna Wisława Frydrych
2Jak cię słyszą, tak cię widzą. Jak mówią ci , z którymi przebywasz ? Slang młodzieżowy. Doskonalenie umiejętności zbierania materiału badawczego. doskonalenie umiejętności korzystania z różnorodnych publikacji słownikowych . Określenie wpływu slangu młodzieżowego na język ogółnopolski. Doskonalenie pracy w grupie. a) zebranie materiału badawczego, czyli zasobu leksykalnego funkcjonującego wśród młodzieży – SLANG MŁODZIEŻOWY;
b) wyjaśnienie wyrazów , wyrażeń i zwrotów
c)stworzenie słownika;
d)wyjaśnienie wpływu slangu młodzieżowego na język ojczysty
prezentacja multimedialna Wisława Frydrych
3Od braci Lumiere do Avatara. Metamorfozy filmu. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania materiału filmowego. kształcenie umiejętności korzystania z tekstów kultury. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. a) przygotowanie materiału historycznego związanego kinematografią i filmem;
b) segregacja materiału historycznego;
c) opracowanie listy tytułów filmowych;
d) wybranie z listy dzieł filmowych tych, które w znaczący sposób wpłynęły na rozwój filmu ;
e) wybranie fragmentów filmów ilustrujących przemiany w filmie;
f) stworzenie multimedialnego kalejdoskopu metamorfoz filmu
prezentacja multimedialna Wisława Frydrych
4Uroczystości szkolne sposobem na rozwijanie umiejętności społecznych i artystycznychOprawa artystyczna uroczystości szkolnych. Poznanie historii Polski oraz budzenie szacunku do spuścizny kulturowej naszych przodków. Rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości muzycznej i artystycznej uczniów. Prezentacja umiejętności wokalnych i aktorskich w środowisku szkolnym. Wyrabianie umiejętności współpracy w grupie oraz odpowiedzialności za efekt końcowy prezentacji    Joanna Siemiątkowska
5Jaki wpływ ma Internet na nasze życie? • uczniowie znają i nazywają podstawowe usługi internetowe,
• pokazanie i propagowanie pozytywnych efektów korzystania z Internetu,
• pokazanie negatywnych efektów korzystania z Internetu
• rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
• kształtowanie umiejętności prezentowania informacji.
 prezentacja multimedialna, plansza, quiz Justyna Warchoł
6Wykorzystanie komputera w życiu codziennym.•przedstawienie możliwości wykorzystania komputera i aplikacji w życiu codziennym,
•rozwijanie umiejętności korzystania z komputera,
•rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
•kształtowanie umiejętności prezentowania informacji.
 prezentacja multimedialna, plansza, quiz Justyna Warchoł
7Zimowe igrzyska olimpijskie1. Podnoszenie poziomu wiedzy na temat zimowych igrzysk olimpijskich
2. Podnoszenie poziomu wiedzy na temat polskich sportowców uczestniczących w zimowych igrzyskach olimpijskich
3. Pogłębienie wiedzy na temat polskich medalistów uczestniczących w zimowych igrzyskach olimpijskich
4. Kształtowanie umiejętności:
- planowania, organizowania i oceniania własnej nauki
- poszukiwania i wykorzystywania zdobytych wiadomości
- selekcjonowania materiału i kreatywnego myślenia
- prezentowania zdobytej wiedzy
- współpracy w grupie i dochodzenia do kompromisu,
- dzielenia się zadaniami
- wyrabiania odpowiedzialności za powierzone zadanie
1.Ustalenie zadań do wykonania przez poszczególne zespoły
Zespół I-przygotowanie informacji o zimowych igrzyskach olimpijskich
Zespół II-oprawa plastyczna prezentacje wizualne, wystawy, plansze, prace plastyczne
Zespół III-przygotowanie prezentacji multimedialnej o polskich olimpijczykach
Zespół IV –prezentacja zdjęć , informacji o polskich medalistach uczestniczących w zimowych igrzyskach olimpijskich
2.Tworzenie zespołów, ustalenie ich składów: po przedstawieniu uczniom zadań tematycznych dla poszczególnych zespołów dobierają się sami według zainteresowań
3.Ustalenie zasad współpracy w zespołach
4.Ustalenie harmonogramu konsultacji z nauczycielem
  Paweł Jakubiak,
Paweł Nowak,
Agnieszka Chojnacka,
Elżbieta Fajdek,
Artur Pietrasiewicz
Katarzyna Stępień
Karolina Solecka .
8Chemia na talerzuPogłębianie wiedzy dotyczącej składu chemicznego i analizy żywności
Kształcenie badawczego sposobu myślenia
Zebranie materiału literaturowego- opracowanie od strony merytorycznej Selekcja zebranego materiału Pogłębiona analiza materiału w celu opracowania strony doświadczalnej Opracowanie części eksperymentalnej tematu Końcowe opracowanie materiału Prezentacja tematu w formie pokazu Monika Łuczak
9Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn- wielcy kompozytorzy niemieckiego obszaru Poznanie muzyki i twórczości kompozytorów z niemieckiego obszaru językowego; Nabycie umiejętności tworzenie projektu edukacyjnego oraz organizowania własnej i współpracy w zespole; Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego 1.Zapoznanie grupy z zasadami pracy nad projektem, wybór liderów grup, omówienie sposobu prezentacji projektu.
2. Podział zadań i przydział obowiązków dla poszczególnych uczniów.
3. Praca nad projektem w grupach i podgrupach.
4. Kontrola postępów prac nad projektem.
5. Prezentacja projektu.
6. Ocena końcowa projektu.
Prezentacja multimedialna, album o kompozytorach i ich twórczości, quiz, makieta, plakat, prezentacja muzyczna, collage, mini teatr, film Agnieszka Augustyniak, Izabela Marczewska, Beata Przerwa, Daria Orłowska
10Poznajemy Irlandię- Nabycie umiejętności tworzenie projektu edukacyjnego.
- Poszerzenie wiedzy na temat Irlandii.
- Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez lepsze poznanie kultury kraju anglojęzycznego.
- Kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
• Zapoznanie uczniów z zasadami i warunkami realizacji projektu.
• Ustalenie formy pracy i treści projektu.
• Zbieranie materiałów do projektu oraz ich selekcja.
• Praca nad prezentacją projektu.
• Prezentacja projektu.
• Ocena projektu.
• Prezentacja multimedialna.
• Wystawa prac plastycznych: plakatów, albumów, zdjęć, prac wykonanych metodą collage.
• Taniec irlandzki.
• Koncert piosenek irlandzkich: śpiew, gra na instrumentach muzycznych.
• Makiety, plansze, mapy.
• Film
• Przewodnik turystyczny po Irlandii.
• Modele zabytków.
• Rzeźby sławnych osób.
• Przedstawienie teatralne, inscenizacja, scenki, drama.
• Wywiad z gwiazdami, „native speakers”.
Agnieszka Szary
Justyna Podsiadła
Marzena Białczak
Katarzyna Śmigaszewska
Agnieszka Piątkowska - Gala
11Symetrie w radomskiej architekturze (na wybranych przykładach)1. Cele kształcenia matematycznego:
• Uczeń potrafi dostrzec i wykorzystać twierdzenia z geometrii w określonej sytuacji
• Uczeń interpretuje w sposób właściwy zastaną sytuację do twierdzeń matematycznych
• Uczeń oblicza i porównuje długości odcinków i odległości między punktami
2. Cele wychowawcze:
• Uczeń dostrzega wielokulturowość dziedzictwa ludzkości
• Uczeń poszerza swoją wiedzę historyczną o Radomiu
• Uczeń docenia pracę zespołową i ma świadomość swojego udziału w efekcie końcowym
• uczeń przygotowuje prezentację zawierającą definicję symetrii, przykłady
• uczeń przedstawia zabytki Radomia w których występuje symetria
• uczeń prezentuje symetrię w architekturze
  Ewa Pietrajtis
12Nasza szkoła w procentach - Poznanie rozwoju liczebności i składu osobowego naszej szkoły
- poznanie elementów historii szkoły
- doskonalenie umiejętności obliczeń na procentach
- zbieranie i wprowadzanie danych
- Zbieranie informacje o naszej szkole
- Przedstawienie na podstawie zebranych danych diagramów liczbowych i procentowych
 Jolanta Wojtyna
13„Bądź wolontariuszem zmieniaj świat i siebie”- Zaangażowanie młodzieży do świadomej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy na rzecz osób potrzebujących;
- współpraca ze scm „ arka” i z organizacjami prowadzącymi działalność charytatywną;
- wzrost samodzielności działania i odpowiedzialności za nie oraz rozwijanie i doskonalenie własnych talentów.
- promocje idei wolontariatu wśród młodzieży, informowanie o korzyściach płynących z wolontariatu;
- opracowanie zasad postępowania woluntarystycznego;
- branie udziału w przeróżnych akcjach organizowanych przez SCM „Arka”
- świadczenie pomocy niepełnosprawnym znajdujących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
- współpraca z instytucjami społecznymi - organizowanie kwest, zbiórka nakrętek, zbiórka żywności itp.
- praca społeczna w wymiarze 2 godzin tygodniowo w placówkach typu: Dom Pomocy Społecznej, Przedszkole, Świetlica Kazimierzówka, SOSW.
prezentacja multimedialna na temat „Bądź wolontariuszem zmieniaj świat i siebie”. Ludmiła Mazurkiewicz
14Sejm RP w oczach gimnazjalistów- poznanie sposobów pracy Sejmu RP,
zapoznanie z historią, zasadami wyboru posłów oraz zwrócenie uwagi, że obywatel nie jest wyborcą tylko w dniu wyborów
1. gromadzenie materiałów z obecnej kampanii wyborczej do Sejmu
2. pozyskiwanie informacji na temat pracy parlamentarzystów
3. wycieczka do Sejmu
4. opracowanie prezentacji multimedialnych i wystawy fotograficznej
5. zakończenie projektu w Dniu Rocznicy Konstytucji 3 Maja
- wystawa zdjęć z wycieczki
- prezentacje multimedialne
Izabela Mroczek
Elżbieta Kilijanek
15Poznajemy zawody medyczne- Zapoznanie uczniów ze strukturą kształcenia ponadgimnazjalnego dotyczącej zawodu lekarza, pielęgniarki i ratownika medycznego
- wskazanie źródeł informacji o wybranych zawodach lekarza, pielęgniarki i ratownika medycznego
- zapoznanie uczniów z podziałem zawodów według przedmiotów pracy
- poznanie wybranych zawodów : lekarza, pielęgniarki i ratownika medycznego
I etap – pierwsza część projektu realizowana na terenie szkoły
a. organizowanie spotkań z przedstawicielami wybranych zawodów: lekarza, pielęgniarki i ratownika medycznego (grudzień 2013)
b. w trakcie spotkań i konsultacji uczniowie będą zbierali materiały do dokumentacji zdjęciowej i filmowej, a w szkole na bieżąco będą opracowywali zebrane materiały i informacje w formie prezentacji multimedialnej
II etap – końcowa część projektu
a. sporządzenie sprawozdania z realizacji projektu.
b. prezentacja na temat – „Poznajemy zawody medyczne”
11.12.2013 prezentacja multimedialna na temat „ Poznajemy zawody medyczne” Lucyna Kustra
Beata Szymczak,
Beata Nalberska
Elżbieta Wilkowska
16Polscy misjonarze w świecie.- Ukazanie rzeczywistości misji , rozwoju i celów działalności misyjnej,
- przedstawienie pracy polskich misjonarzy,
- budzenie chęci pomocy innym
1. Przeprowadzenie katechezy mającej na celu ukazanie działalności misyjnej Kościoła oraz udziału w niej polskich misjonarzy- październik.
2. Zbieranie z różnych dostępnych źródeł informacji o: sytuacji dzieci w różnych rejonach Afryki, pracy polskich misjonarzy, miejsc gdzie polscy misjonarze podejmują dzieło misyjne, sposobów współpracy i pomocy misjonarzom- listopad, grudzień.
3. Nawiązanie współpracy i pomoc materialna dzieciom tzw. ,,Adopcja serca”- styczeń.
4. Zbiórka pieniężna na rzecz misji- marzec.
5. Przygotowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej działalność misyjną polskich misjonarzy- kwiecień.
6. Przygotowanie wystawy o miejscach gdzie pracują polscy misjonarze – maj.
MAJ 2014
Wystawa oraz prezentacja multimedialna
Dorota Raczyńska
Edyta Wilk
17Origami matematyczne i inne rozmaitości- zainteresowanie uczniów geometrią, w szczególności własnościami wielościanów,
- zachęcenie uczniów do wyszukiwania ciekawych modeli brył,
- wykonanie projektów brył i innych modeli techniką origami
• przydział zadań,
• wyszukanie literatury na zadany temat oraz przykładów,
• przygotowywanie własnych modeli,
• prezentacja projektu,
• wnioski i ocena projektu.
wystawa - I semestr roku szkolnego 2013/2014 Elżbieta Grzechnik
18Mówić i pisać bez błędów, czyli jak uniknąć językowej kompromitacji- podniesienie poziomu poprawności językowej
- kształcenie sprawności językowej, precyzyjnego wysławiania się
- rozwijanie zainteresowań uczniów językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego
• Czy błędy językowe i ortograficzne są problemem? Humor z zeszytów szkolnych
• Przyczyny popełniania błędów językowych. Sposoby poprawy sprawności językowej
• Zaplanowanie działań, zadań mających na celu usprawnienie umiejętności mówienia i pisania
• Gromadzenie danych na temat poprawnych i niepoprawnych form
• Przybliżanie i utrwalanie form poprawnych poprzez opracowanie, np. prezentacji multimedialnej, happeningu, form plastycznych i literackich, opracowanie i przeprowadzenie turnieju wiedzy: „Odpowiednie dać rzeczy słowo”, czyli o świadomości językowej
happening
turniej wiedzy
Justyna Chmal
19Bohaterowie naszych lektur- podnoszenie poziomu wiedzy na temat bohaterów literackich
- rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy
- kształcenie umiejętności opisywania i prezentacji postaci literackich
- doskonalenie umiejętności organizowania własnej pracy oraz wzajemnej współpracy
• Jaki jest poziom naszej wiedzy o bohaterach lektur? Ankieta, wywiad lub sonda na temat stanu wiedzy uczniów o bohaterach lit., przyczynach niewiedzy i możliwościach rozwiązania problemu
• zaplanowanie działań mających na celu przybliżenie sylwetki bohaterów literackich i ugruntowanie wiedzy na uch temat
• gromadzenie danych, wyszukiwanie informacji z lektur i innych źródeł na temat bohaterów
• przybliżenie postaci literackich poprzez opracowanie np. prezentacji multimedialnej, form plastycznych, literackich, opracowanie i przeprowadzenie turnieju wiedzy o bohaterach literackich
• zaprezentowanie projektu na forum
prezentacja multimedialna, wystawa prac literackich i plastycznych, gra dydaktyczna Justyna Chmal
20Życie jest teatrem – kulisy pracy aktoraRozwijanie zainteresowań i talentów młodzieży
Uwrażliwienie na sztukę o najwyższych wartościach artystycznych
- Zapoznanie uczniów z technikami pracy aktora, reżysera, scenografa itd.
- Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich
- Wykształcenie umiejętności pięknego wypowiadania się
- Przygotowanie przedstawienia
Przedstawienia teatralne Anna Olczyk
21Tomik twórczości uczniówRozwijanie umiejętności:
-tworzenia wierszy i opowiadań
-pracy w zespole
- korzystania z komputera
Kształtowanie umiejętności prezentowania informacji w formie szkolnego dzieła
- Zapoznanie z dotychczasowymi szkolnymi tomikami
- Próby tworzenia własnych utworów
- Korekta błędów językowych
- Zapoznanie z programem komputerowym Corell Draw 9
- Redagowanie Tomiku Twórczości Uczniów PG nr 12
- Zaprezentowanie szkolnego dzieła
Tomik Twórczości Uczniów PG nr 12 Anna Nowakowska
BEZPIECZNA SZKOŁA
WOLONTARIAT
logo klubu
Opiekunowie
SPINKA

Szkolny Punkt Informacji i Kariery
Terminarz
ZSZO
eDziennik

System zarządzania informacją
o uczniu - eDziennik

Tytuły

Od 2002 roku jesteśmy szkołą z klasą :)

Szkolny Klub Sportowy
BIP
MOPS
Sukcesy naszych uczniów

Aktualności
Konkursy przedmiotowe
IX ROM
X ROM
XII ROM XIV ROM
Napisano o nas

Dar serca uczniów z Radomia dla hospicjum

(Echo Dnia)

Huczny jubileusz radomskiej "Dwunastki"
radomnews.pl

,,Dezyderata" Piwnicy Pod Baranami
radom24.plDźwiękowisko zagości
w Radomiu
(RadomNews)


Trybunał historyczny - spór o Jana III Sobieskiego
(cozadzien.pl)
(Echo Dnia)

I Międzygimnazjalny anglo i niemieckojęzyczny konkurs kolęd w PG12
(cozadzien.pl)


Eliza z Radomia czuje się coraz lepiej! Dziękuje wszystkim za pomoc
(Echo Dnia)


Międzygimnazjalny Konkurs Teatralny
(cozadzien.pl)
Nasz absolwent podbija Cambridge !
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Szkolne Koło Teatralne"ŻAK"

ŻAK
Szkolny Chór "INTROITUS"
historia
działalność
chórzyści
Serwis Monitoruje
statystyka
Copyright © 2006
statystyka


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl